PokerStars Út a 100 milliárdhoz – Szabályok és feltételek

Az alábbi általános szerződési feltételek a www.pokerstars.hu internetes címen található oldalt (továbbiakban „Oldal”), valamint a PokerStars GUI szoftvert (továbbiakban „Kliens”) működtető üzemeltető (továbbiakban „PokerStars”) által szervezett PokerStars Út a 100 milliárdhoz promócióra (továbbiakban „Promóció”) vonatkoznak. A Kliensbe való bejelentkezésedet úgy tekintjük, hogy teljes mértékben elfogadod az itt felsorolt Általános Szerződési Feltételeket.

 1. Az indulóknak a Promócióban való részvételhez be kell tölteniük a 18. életévüket vagy a lakóhelyükön érvényes jogszabályoknak megfelelő nagykorúsági korhatárt (a kettő közül a magasabbat). Bármely szinten felkérhetnek, hogy a PokerStars vagy egy harmadik személy számára igazold korod és/vagy személyazonosságod. Minden játékosnak be kell tudnia mutatni egy érvényes útlevelet vagy egyéb érvényes fényképes személyazonosító okmányt kora és/vagy személyazonossága igazolása céljából. Minden játékost, aki nem tudja korát ily módon igazolni, kártérítés nélkül kizárunk a Kliensből.

 2. A Promóció díjának elfogadásával felhatalmazod a PokerStarst nevednek, arcképednek, hangodnak és a rólad készült fényképeknek marketing és promóciós célra bármely médiában történő, térítés nélküli felhasználására, valamint a PokerStarsszal szembeni ezzel kapcsolatos jogaidról kifejezetten lemondasz.

 3. A PokerStars, valamint a PokerStarsszal bármilyen kapcsolatban levő szervezet alkalmazottai, illetve alkalmazottainak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt semelyik Szatelliten vagy Versenyen. Ebben a tekintetben közeli hozzátartozónak kell tekinteni a következőket: házastárs, élettárs, szülő, gyermek vagy testvér.

 4. A Promóció az 59 700 000 000. leosztással kezdődik és egészen a 100 000 000 000. leosztásig tart, a leosztások számát tekintve a kliensben látható szám az irányadó.

 5. A Promócióban való részvétellel a résztvevők beleegyeznek, hogy felmentik bármilyen felelősség alól a PokerStarst, annak jogi képviselőit, partnereit, leányvállalatait, ügynökségeit és ezek tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit, amennyiben bármilyen személyi sérülést vagy a kapott díjakkal kapcsolatban bármilyen kárt szenvednének el.

 6. A PokerStars fenntartja a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan megváltoztassa a jelen Általános Szerződési Feltételeket, beleértve a Promóció törlését, módosítását vagy felfüggesztését, ha a PokerStars úgy véli, hogy a Promóció az előre meghatározott feltételek szerint nem bonyolítható le.

 7. A Promócióban résztvevő játékosok számára kötelező érvényűek a PokerStars szabályai és szolgáltatási feltételei (megtekinthetők itt: /poker/room/tos/), valamint a PokerStars általános versenyekkel kapcsolatos szerződési feltételei (megtekinthetők itt: /poker/tournaments/rules/).

 8. A Promóció időtartama alatt a játékosok részéről tisztességes viselkedést várunk el. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy intézkedéseket foganatosítson bármely játékos ellen, aki a Promócióval kapcsolatban bármilyen visszaélést követ el. Ezen intézkedések lehetnek többek között a Promócióból vagy a Kliensből történő kizárás vagy felfüggesztés, valamint a visszaélés eredményeként szerzett jutalmak elkobzása. Annak megítélése, hogy mely tevékenység számít a Promócióval való visszaélésnek, teljes mértékben a PokerStars vezetőségének hatáskörébe tartozik.

 9. A Promóció mérföldkő leosztásként említett részei kizárólag a valódi pénzes készpénzes játékok esetén alkalmazandók. A mérföldkő leosztás nyertesének azt a játékost tekintjük, aki a leosztás fő kasszájának egy részét megnyerte, ezen személyek lehetnek többen is. A nyeremény kiszámításához figyelembe vett ötven leosztásnak a mérföldkő leosztás előtti egy órán belül kell megtörténnie. Az ezen 60 perces időszakot megelőzően lejátszott partikat nem vesszük figyelembe a számítás során. Az asztaltól való kiülés és az oda való visszaülés a díjazás során figyelembe vett VPP-k számát lenullázza. Minden jutalmat USA dollárban írunk jóvá.

 10. A Promócióban való részvétellel kijelented, hogy a PokerStars számládon szereplő név és cím pontos és a valóságnak megfelelő.

 11. A promócióban kizárólag az Oldalon található Kliensben leosztott készpénzes játék leosztások jogosítanak nyereményre. A promócióban a Home Games termékben leosztott készpénzes partik nem vesznek részt.

 12. Abban az esetben, ha bármilyen oknál fogva egy nyertes a PokerStars által meghatározott időben nem veszi át a neki járó díjat vagy annak egy részét, akkor úgy tekintjük, hogy az illető nyertes a díjra vagy annak át nem vett részére vonatakozó igényéről lemondott, és a PokerStars semmilyen módon nem tartozik kártalanítani az adott játékost.

 13. A részvételi jogosultsággal, a díjak odaítélésével, valamint az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos vitás kérdések esetén a végső döntés joga a PokerStars vezetőségét illeti. A döntés kötelező érvényű, és nem képezheti sem egy résztvevő, sem egy harmadik személy által kezdeményezett felülvizsgálat vagy fellebbezés tárgyát.

 14. Jelen szerződési feltételek, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen kérdés eldöntésére és értelmezésére Málta jogszabályai vonatkoznak, és a máltai bíróság kizárólagos illetékessége alá tartoznak.

Ha bármilyen kérdésed van a PokerStars Út a 100 milliárdhoz promóciójával kapcsolatban, írj a support@pokerstars.eu címre!

Vissza az Út a 100 milliárdhoz főoldalára.

ÚJ JÁTÉKOS VAGY?
TÖLTSD LE AZ INGYENES PÓKERSZOFTVERT!

Csak töltsd le az ingyenes PokerStars szoftvert és kezdj el játszani! A szoftver letöltése egyszerű.

Play Now

A pókeres szoftver letöltésének menete