Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi szabályok (továbbiakban „Szabályok”) a www.pokerstars.hu internetes címen található oldalt (továbbiakban „Oldal”), valamint a PokerStars GUI szoftvert (továbbiakban „Kliens”) működtető üzemeltető (továbbiakban „PokerStars”/„mi”) által szervezett „Éjjel-nappal póker” promócióra (továbbiakban „Promóció”) vonatkoznak.

Minden jelentkezőnek (továbbiakban „Jelentkező”/„te” ), aki részt kíván venni a Promócióban, el kell fogadnia: (i)a jelen Szabályokat (ii) az Oldal használatát szabályozó általános szerződési feltételeket (lásd /poker/room/tos/ - Általános Szerződési Feltételek)  (iii) az Oldalon rendezett bármely versenyben való részvételt szabályozó versenyszabályokkal (továbbiakban: Versenyszabályok - lásd /poker/tournaments/rules/) együtt, és vállalnia kell, hogy azok minden előírását betartva vesz részt a Promócióban.

1. A Promóció részletei

 1. A Promóció időtartama a 2013. május 6. és június 2. közötti időszak (továbbiakban „Időtartam”).

 2. A Promócióban való részvételre három lehetőség van, ezek a következők:

 3. 2013. május 6-június 1-ig részt lehet venni a hétfőtől szombatig folyamatosan induló, a kliensben zajló freerollokon (a továbbiakban „Napi freerollok”), amelyen helyet lehet szerezni az Éjjel-nappal póker heti döntőkre (a továbbiakban „Heti döntők”). Minden egyes Heti döntőn lehetőség van megnyerni az 1 000 $-os (egyezer amerikai dolláros) garantált pénznyeremény egy részét, és kiosztásra kerül 40 (negyven) különleges meghívó is a szereplőválogatásra, ahol a nyertest beválogathatják az RTL Klubon sugárzott, Éjjel-nappal Budapest című tévésorozat (a továbbiakban „Sorozat”) szereplőgárdájába.

  Ezen kívül ki lehet tölteni egy, az www.intellipoker.hu honlapján található különleges kvízt (a továbbiakban „Kvíz”) a póker alapjairól. A Kvíz sikeres kitöltését követően a felhasználók egy Kvíz kupont kapnak, ami feljogosítja őket a különleges, ingyenes nevezésű tornákon való részvételre a Kliensben az Időtartam alatt 13:00 CET, 19:00 CET és 23:00 CET kezdettel, és amelyekről be lehet jutni a Heti döntőbe.

  VersenyNev. díjIdőpontNyeremény
  Freeroll Ingyenes Május 6. hajnali 6:00 CET kezdettel óránként, hétfőtől szombatig, május 6-tól június 1-ig 1 x heti döntő hely (144 játékos hetente)
  Intellipoker freeroll Kvíz kupon Hétfőtől szombatig 13:00 CET, 19:00 CET és 23:00 CET kezdettel 5 x heti döntő hely (90 játékos hetente)
  Heti döntő Meghívásos vasárnap, május 6-június 2., 19:00 CET 40 x Éjjel-nappal Budapest szereplőválogatás meghívó + 1 000 $ GAR nyereményalap

  Úgy is részt lehet venni a Promócióban, ha a felhasználó beküld 2013. június 2-ig egy rövid videót (legfeljebb 2 (két) perces, mp4 formátum vagy Youtube link) vagy írást (legfeljebb 500 szó) a következő címre: budapest@pokerstars.eu, amelyben bemutatja, hogy miért ő a tökéletes jelölt a Sorozat új szereplőjének. A 10 legjobb videó és/vagy írás tulajdonosa meghívást kap a Sorozat 2013. júniusi szereplőválogatására, ahol esélye lesz arra, hogy beválogassák a szereplőgárdába.

 4. Minden Heti döntő első 40 (negyven) helyezettje és a 10 legjobb 10 videó/írás beküldője kapja az alábbi, 4. pontban meghatározott Díjat.

2. Jogosultság

 1. A Jelentkezőknek legalább 18 évesnek kell lenniük, vagy be kell tölteniük a lakhelyük szerinti jogrendszer által meghatározott nagykorúsági korhatárt (a kettő közül a magasabb életkort), hogy részt vehessenek a Promócióban. A Promóció bármely szakaszában felkérhet a PokerStars vagy egy kijelölt harmadik fél, hogy igazold korodat és/vagy személyazonosságodat, és kérésre be kell tudnod mutatni egy - a PokerStars számára kielégítő - érvényes útlevelet vagy más érvényes, kormányzat által kibocsátott fényképes személyazonosító okmányt korod és/vagy személyazonosságod igazolása céljából. Azok a Jelentkezők, akik nem tudják bemutatni a kért iratokat a PokerStars felé, automatikusan kizárásra kerülnek a Promócióból, valamint az azzal kapcsolatban megszerzett vagy odaítélt előnyöket, díjakat vagy összegeket is elveszíthetik minden kompenzálás nélkül.

 2. Minden Jelentkezőnek ugyanannak a személynek kell lennie, mint akinek a neve meg van adva a terembeli PokerStars számlán („Játékosszámla”), amellyel jelentkezett a Promócióba és aki valóban részt vesz a Promócióban. Jelen Promócióban való részvételeddel megerősíted a PokerStars felé, hogy a Játékosszámládon szereplő név és cím pontos és megfelel a jelenlegi állapotnak. Ha nem tudod a PokerStars számára hitelt érdemlően bizonyítani a nevedet, címedet, kizárnak, illetve diszkvalifikálnak a Promócióból.

 3. A PokerStars, valamint a PokerStarsszal bármilyen kapcsolatban levő szervezet alkalmazottai, illetve alkalmazottainak közeli hozzátartozói nem vehetnek részt a Promócióban. Ebben a tekintetben „közeli hozzátartozónak” kell tekinteni a házastársat, élettársat, szülőt, gyermeket, testvért, és az egy háztartásban élőket.

 4. Ebben a Promócióban kizárólag Játékosszámlával rendelkező magyarországi lakosok vehetnek részt.

3. A Jelentkezőkre vonatkozó viselkedési szabályok

 1. A felhasználóknak csak egy Játékosszámlájuk lehet a PokerStarson, és azt kell használniuk a Promócióban való részvétel során. Továbbá nem engedélyezhetik másnak, hogy a Játékosszámlájukat használva vegyen részt a Promócióban.

 2. Amennyiben a PokerStars tudomására jut, hogy bármely felhasználó a Promócióban való részvétel kapcsán csalást, tisztességtelenséget, visszaélést, megtévesztést vagy hasonló tevékenységet követett el, illetve ha a felhasználó megszegi a jelen Szabályokat, az Általános Szerződési Feltételeket vagy a Versenyszabályokat, a PokerStars fenntartja a jogot, hogy a felhasználót azonnali hatállyal kizárja a Promócióból vagy a felhasználó részvételét érvénytelennek tekintse. Amennyiben a csalásra, visszaélésre, megtévesztésre vagy hasonló cselekményre csak a Díj átadása után derül fény, a Jelentkező köteles azt (vagy azzal egyenértékű kártalanítást) haladéktalanul visszatéríteni a PokerStars részére a PokerStars felhívását követően.

 3. Amennyiben a PokerStars tudomására jut, hogy bármely felhasználó a Promócióban való részvétel kapcsán csalást, tisztességtelenséget, visszaélést, megtévesztést vagy hasonló tevékenységet követett el, illetve ha a felhasználó megszegi a jelen Szabályokat, az Általános Szerződési Feltételeket vagy a Versenyszabályokat, a PokerStars fenntartja a jogot, hogy a felhasználót azonnali hatállyal kizárja a Promócióból vagy a felhasználó részvételét érvénytelennek tekintse. Amennyiben a csalásra, visszaélésre, megtévesztésre vagy hasonló cselekményre csak a Díj átadása után derül fény, a Jelentkező köteles azt (vagy azzal egyenértékű kártalanítást) haladéktalanul visszatéríteni a PokerStars részére a PokerStars felhívását követően.

4. Díjak/Ajándékok

 1. A Promóció keretein belül az alábbi díjak (a továbbiakban „Díjak”) kerülnek kiosztásra:

  (a) A Heti döntők minden nyertese (a továbbiakban „Heti döntő nyertes”), valamint a 10 kiválasztott videó/írás készítője (a továbbiakban „Nyertes résztvevők”) egy különleges meghívást kapnak a sorozat 2013. júniusi szereplőválogatására, ahol esélyük van bekerülni a szereplőgárdába;

  (b) Minden Heti döntő helyezettjeinek legjobb 20 (húsz) %-a osztozik az 1 000 $-os nyereményalapon.

 2. A félreértések elkerülése végett közöljük, hogy a Díjak és/vagy bármilyen más jutalom, ami a Promóció keretein belül kiosztásra kerülhet, nem átruházható és nem lehet odaadni, átadni, elküldeni, eladni vagy elcserélni más személlyel. Ha a felhasználó a neki odaítélt Díjat nem veszi át, fenntartjuk a jogot arra, hogy harmadik személynek adjuk azt.

 3. A Díj biztosítója további feltételeket szabhat (a továbbiakban „Harmadik fél feltételei”), amelyet a felhasználó a Díj általa történő felhasználása részeként köteles betartani, és amelyek megszegéséért a PokerStars nem vonható felelősségre. Emellett a felhasználó és a PokerStars között külön szerződés kötésére van szükség, amelyben a Díj bármely részének megszerzése és/vagy felhasználása feltételei kerülnek rögzítésre. A fennálló feltételek megszegése a Díj elvesztését eredményezheti.

 4. A Nyertesek nem jogosultak és nincsenek felhatalmazva arra, hogy annak előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a PokerStars nevében bármilyen szerződést kössenek, azt bármilyen költséggel megterheljék vagy a nevében költséget vállaljanak.

 5. A Díjat nem nyerheti meg olyan Jelentkező, aki bármilyen vonatkozó jogszabály alapján nem kaphatja meg és/vagy használhatja fel a díjat, illetve ha az adott Jelentkező számára a Díj odaítélése jogellenes lenne.

 6. A Promóció során bármilyen Díjat kapó Jelentkező saját maga felelős a Díj megszerzésével kapcsolatban a vonatkozó törvények szerint az illetékes hatóságok felé esetlegesen megfizetendő díjak, illetékek vagy adóterhek megfizetéséért.

 7. Amennyiben a felhasználó a Promóció részeként bármilyen Díjra lenne jogosult, arról késedelem nélkül értesítjük, és a Promóció végét követően legkésőbb 30 (harminc) napon belül átadjuk a Díjat. Mindemellett felhívjuk a figyelmet, hogy a dyj egyes elemei egy jövőbeni eseményhez kapcsolódnak, és ennek értelmében a felhasználó addig a jövőbeni időpontig nem tudja felhasználni a Díjat.

5. Testi épség és biztonság

 1. A Jelentkezőnek meg kell felelnie minden, a testi épség védelmére és a biztonságra vonatkozó irányelvnek és utasításnak, melyet a PokerStars kiad, vagy amellyel a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan a Jelentkezőnek tisztában kell lennie, illetve amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. Amennyiben nem követed az előírásokat, az a Promócióból való kizárásodat vonhatja maga után.

 2. A felhasználó köteles minden ésszerű lépést megtenni a Promóció vagy a Díj részét képező eseményen vagy tevékenységben való részvétel során saját testi épsége és biztonsága megőrzése érdekében. Bármely olyan viselkedésed, tevékenységed vagy magatartásod, amely a PokerStars megítélése szerint orvosi vagy biztonsági kockázatot hordoz (beleértve többek között bármilyen fenyegető viselkedést, legyen az fizikai vagy pszichikai) azonnali kizárásodat vonja maga után.

 3. Minden Jelentkező köteles minden ésszerű lépést megtenni saját biztonságának megteremtése érdekében, illetve az általánosan elvárható módon részt venni a Promócióban, valamint tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvétele saját felelősségére történik.

 4. Köteles vagy tudatni a PokerStarsszal, ha egészségügyi vagy egyéb okból nem tudsz részt venni a Promócióban, amint tudomásodra jut ilyen ok. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy a Promócióban való részvételre, illetve a Díjra való jogosultságodat (kártérítés vagy kártalanítás nélkül) saját hatáskörében visszavonja, amennyiben úgy találja, hogy a önmagadat vagy másokat egészségi vagy biztonsági szempontból veszélyeztetne, illetve a Promóciót meghiúsíthatja, megzavarhatja vagy más módon hátrányosan befolyásolhatja.

6. Szavatosság

 1. A felhasználó vállalja és szavatolja, hogy a benyújtott videóban/írásban található minden tartalom és anyag tulajdonjogával rendelkezik, és hogy jogosult a Promócióban az adott videó/írás felhasználására, valamint megszerzett minden szükséges engedélyt, felhatalmazást és hozzájárultást a videóban/írásban megjelenő személyek vagy tartalom tekintetében. Emellett felhasználó kijelenti, hogy a videó/írás benyújtásával ezúton feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, nem kizárólagos használatra, jogdíj mentesen, átruházhatóan, végérvényesen és az egész világra kiterjedően átengedi a használati, publikálási, közvetítési jogokat a PokerStarsnak, illetve felhatalmazza azt, hogy harmadik fél számára engedélyezze a videó/írás felhasználását, publikálását vagy közvetítését bármilyen ismert vagy ezután kifejlesztésre kerülő formátumban vagy platformon és eszközön mindenféle ellenszolgáltatás nélkül a felhasználó vagy a videóban/írásban szereplő bármely más személy számára.

 2. A JELENTKEZŐ GARANTÁLJA, HOGY AZ ÁLTALA BEKÜLDÖTT VIDEÓ/ÍRÁS NEM TARTALMAZ, MUTAT BE, ILLETVE JELENÍT MEG 18 (TIZENNYOLC) ÉVNÉL FIATALABB SZEMÉLYEKET, RASSZISTA, OBSZCÉN, BECSMÉRLŐ, FENYEGETŐ, ZAKLATÓ, RÁGALMAZÓ, MEGTÉVESZTŐ, CSALÁRD, MAGÁNÉLETI JOGOKAT SÉRTŐ ELEMEKET, TOVÁBBÁ SEMMLYEN ILLEGÁLIS VAGY TÖRVÉNYTELEN TEVÉKENYSÉGET. A JELENTKEZŐ GARANTÁLJA, HOGY AZ ÁLTALA BEKÜLDÖTT VIDEÓ NEM SÉRT SEMMILYEN SZABADALMAT, MÁRKAJEGYET, ÜZLETI TITKOT, SZERZŐI JOGOT, ILLETŐLEG BÁRMELY JOGI VAGY TERMÉSZETES SZEMÉLY SZELLEMI VAGY MAGÁNTULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGAIT VAGY SZEMÉLYSÉGI JOGAIT. FELHASZNÁLÓ VÁLLALJA, HOGY AZ ÁLTALA KÉSZÍTETT VIDEÓBAN MUTAT ÉS NEM JELENÍT MEG OLYAN DOLGOT, AMELY: (I) CÉLJA MÁS FELHASZNÁLÓK BOSSZANTÁSA VAGY MEGSÉRTÉSE; (II) ELNYOM, ZAKLAT, LEALACSONYÍT VAGY MEGFÉLEMLÍT VALAKIT VAGY EGYÉNEK VALAMELY BESOROLÁS (PÉLDÁUL VALLÁS, NEM , SZEXUÁLIS IRÁNYULTSÁG, FAJ, BŐRSZÍN, HITVALLÁS, NEMZETISÉGI HOVATARTOZÁS, NEMZETI EREDET, ÁLLAMPOLGÁRSÁG, KOR, CSALÁDI ÁLLAPOT, KATONAI ÁLLAPOT VAGY ROKKATNSÁG) ALAPJÁN LÉTREHOZOTT CSOPORTJÁT; (III) LÉTREHOZ VAGY BÁTORÍT BŰNÖZŐI CSOPORTOKAT VAGY POLGÁRJOGI MOZGALMAKAT; (iV) KERESKEDELMI CÉLOKAT SZOLGÁL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT VALAMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS HIRDETÉSÉT VAGY ELADÁSRA VALÓ FELKÍNÁLÁSÁT.

 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a videó/írás elküldésekor saját felelősségére cselekszik, és hogy a videóval/írással kapcsolatos minden felelősség teljes egészében őt terheli. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Promóció kapcsán általa beküldött videót/írást nem köteles a PokerStars előzetesen megtekinteni, felügyelni, véleményezni vagy szerkeszteni.

 4. A felhasználó általi videó/írás beküldését követően a PokerStars, illetve az annak megbízásából cselekvő harmadik fél fenntartja a jogot ( a videó/írás publikálásának, vágásának és szerkesztésének saját hatáskörben történő visszautasítására, valamint felhasználó engedélyezi a PokerStars számára, hogy az általa szükségesnek látott mértékben azt meg is tegye, továbbá semmilyen kötelezettséget nem vállal a videó/írás felhasználására, feltöltésére, bemutatására és/vagy közvetítésére sem az Oldalon, sem pedig bármilyen médiában.

7. Felelősség korlátozása

 1. A Promócióban való részvételével a Jelentkező vállalja a PokerStars, annak jogi képviselői, partnerei, leányvállalatai, ügynökségei, valamint azok vezetői és alkalmazottai teljes mértékű kártalanítását bármely költség, kár, kiadás vagy felelősségvállalás esetén (továbbiakban "Kárigény"), amit a Jelentkező (vagy az őt képviselő harmadik fél) okoz, a Jelentkező Promócióban való részvételéből ered, illetve a Jelentkezőnek esetlegesen odaítélt Díjjal kapcsolatban merül fel. A PokerStars teljes mértékben kizár minden Kárigénnyel kapcsolatos felelősséget a Promócióval kapcsolatban, kivéve a Díj részének számító költségek és kiadások kifizetését. A korlátozás nem foglalja magában a PokerStars részéről az olyan dolog iránti felelősséget, amely: (i) gondatlanságból eredő; (ii) a PokerStars vagy annak alkalmazottainak gondatlanságából eredően bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés kapcsán felmerülő; (iii) visszaélésből vagy megtévesztő viselkedésből következő; vagy (iv) a törvényesen nem kizárható vagy korlátozható felelősségvállalás esetén.

 2. A JELENTKEZŐ TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ADTA KERETEKEN BELÜL A POKERSTARS, ILLETVE ANNAK PARTNEREI, IDEÉRTVE TÖBBEK A VEZETŐKET, ALKALMAZOTTAKAT ÉS TULAJDONOSOKAT, KIZÁRNAK A JELENTKEZŐVEL ÉS BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGET , MELY: (i) KÖZVETETT, SPECIÁLIS, ESETLEGES VAGY ELHÁRÍTHATATLAN (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÜGYLET MEGHIÚSULÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGET, AZ ÜZLETI VAGY EGYÉB PROFIT ELVESZTÉSÉT, ESZKÖZÖK ÉS SZOFTVEREK PÓTLÁSÁNAK KÖLTSÉGÉT, ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVESZTÉST), VAGY A JELENTKEZŐ PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉVAL KAPCSOLATBAN MERÜL FEL, MÉG AKKOR IS, HA POKERSTARS TUDOMÁSSAL BÍRT ILYEN JELLEGŰ KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL; VAGY (ii) A PROMÓCIÓBAN LÉVŐ HIBÁKNAK, KIHAGYÁSOKNAK VAGY EGYÉB PONTATLANSÁGOKNAK TUDHATÓ BE.

 3. A PokerStars nem tehető felelőssé azért, ha nem tudja teljesíteni a Promócióban vállalt vagy a Fődíjra/Ajándékra vonatkozó bármilyen kötelezettségét, amennyiben a teljesítés neki fel nem róható, rajta kívül álló ok miatt hiúsul meg. Noha a PokerStars mindent megtesz annak érdekében, hogy a Fődíjat/Ajándékot helyettesítse, az ilyen jellegű körülmények fennállása esetén nem köteles egyetlen Jelentkező kompenzálására sem.

 4. A Jelentkező beleegyezik abba, hogy vállalja a PokerStars, annak jogi képviselői, partnerei, leányvállalatai, ügynökségei, valamint azok vezetői és alkalmazottai teljes mértékű kártalanítását bármely a PokerStarst ért költség, kár, kiadás vagy felelősségvállalás esetén (ideértve a jó hírnévben elszenvedett csorbát és a szakértői díjakat is), ami annak következtében merül fel, hogy a Jelentkező megszegi a jelen Szabályok, az Szolgáltatási Feltételek, a Versenyszabályok vagy a Jelentkező nem követi a PokerStars ésszerű instrukcióit a Promócióban való részvétellel kapcsolatban.

8. Egyéb

 1. A Promócióval kapcsolatos bárminemű vita esetén, ideértve egyebek mellett a Fődíj/Ajándékok odaítélésével, a Jelentkező a Promócióban való részvételével vagy bármelyik résztvevővel kapcsolatos összes ügyet, valamint jelen Szabályokat, a Szolgáltatási Feltételeket és/vagy a Versenyszabályokat egyaránt, a végső döntést a PokerStars jogosult meghozni, és a PokerStars által hozott döntés véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendő, mely ellen sem te, sem pedig harmadik fél nem fellebbezhet.

 2. Amennyiben a szabályok értelmében szubjektív bírói döntés vagy értelmezés alapján lenne szükség a győztes meghatározására, a bírói szerepre egy független személyt jelölünk ki.

 3. Jelen Promócióban való részvétellel engedélyezed a PokerStars számára a neved, arcmásod és hangod bármilyen médiában megjelenő marketing és promóciós kampányokban történő használatát, és kifejezetten lemondasz bárminemű igényedről vagy jogodról arra vonatkozóan, hogy a PokerStarst ebben megakadályozza.

 4. Jelen Szabályok, a Szolgáltatási Feltételek, valamint a Versenyszabályok testesítik meg a közted és a PokerStars közötti teljes jogviszonyt a Promócióra vonatkozóan, és felülírnak bárminemű korábbi megegyezést vagy megállapodást, amit a PokerStars és te (akár írásban, akár szóban) kötött. Amennyiben a jelen Szabályok kifejezetten másként nem rendelkeznek, minden kifejezett vagy vélelmezett törvényes feltétel, garancia vagy értelmezés érvénytelen. Amennyiben a jelen Szabályok egy része vagy egésze érvénytelenné, törvénytelenné vagy nem kikényszeríthetővé válik, az nem érinti a többi Szabály hatályát vagy érvényességét.

 5. A PokerStars fenntartja a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan megváltoztassa a jelen Szabályokat, az Általános Szerződési Feltételeket és/vagy a Versenyszabályokat, beleértve a Promóció törlését, módosítását vagy felfüggesztését, ha a PokerStars úgy véli, hogy a Promóció az előre meghatározott feltételek szerint nem bonyolítható le. A Promócióval kapcsolatos minden változtatás közzétételre kerül az Oldalon, és a Jelentkező Promócióban való további részvétele a változások és módosítások elfogadásának tekintendő.

 6. A Szabályokra és azok értelmezésére Málta joga az irányadó. Ezennel visszavonhatatlanul beleegyezel abba, hogy a jelen Promócióból kifolyólag felmerülő mindennemű igény, jogvita vagy ellentét eldöntésére, és az ezekből eredő bármilyen eljárás lefolytatására a máltai bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és lemondasz minden olyan esetleg fennálló jogodról, amely alapján kifogásolhatnád az ezen bíróság előtti eljárás lefolytatását, vagy amely alapján arra hivatkozhatnál, hogy nem megfelelő fórum elé került az eljárás, illetve hogy ezen bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal. Jelen bekezdésben foglaltak nem korlátozzák a PokerStars azon jogát, hogy eljárást indítson a felhasználó ellen bármely más joghatóság bíróságán, sem a bármely más joghatóság szerint indított eljárás nem zárja ki további eljárások indítását akár egyidejűleg, akár egymást követően, mindaddig, amíg azt más joghatóság törvénye lehetővé teszi.

Ha bármilyen kérdésed van az „Éjjel-nappal Budapest” promócióval kapcsolatban, írj a support@pokerstars.eu címre!

ÚJ JÁTÉKOS VAGY?
TÖLTSD LE AZ INGYENES PÓKERSZOFTVERT!

Csak töltsd le az ingyenes PokerStars szoftvert és kezdj el játszani! A szoftver letöltése egyszerű.

Play Now

A pókeres szoftver letöltésének menete