VIP Klub Live részvételi feltételek:

Jelen részvételi feltételek (a továbbiakban: Részvételi feltételek) a PokerStars VIP Klub Live eseményekre és bármilyen hasonló, később megrendezett eseményekre (a továbbiakban Események) vonatkoznak.  Az Eseményeket a PokerStars rendezi meg.

A felhasználók részvétele a VIP Klub Live Eseményeken a jelen Részvételi Feltételek teljes elfogadását jelenti. Az Eseményre való belépéskor alá kell írni egy nyilatkozatot a jelen Részvételi feltételek elfogadásáról.

1. Regisztráció az eseményekre

 1. Azzal, hogy egy résztvevő regisztrál egy Eseményre, elfogadja a jelen dokumentumban (a továbbiakban: Szerződés) foglalt Részvételi feltételeket.

 2. Az események kizárólag a PokerStars VIP szintű játékosainak szólnak, és a részvételhez vásárolni kell rájuk egy kupont a szoftverben található VIP Áruházban hűségpontok (FPP-k) felhasználásával.  A kuponok „VIP Klub Live” kategóriában találhatók, a Pénztárból elérhető VIP Áruházban. 

 3. A felhasználó VIP szintjétől függően az Eseményre való belépésért fizetendő FPP-k száma eltérő lehet. A részleteket lásd alább:

  VIP szintFPP ár
  SilverStar 1 500
  GoldStar 1 350
  PlatinumStar 1 200
  Supernova 1 000
  Supernova Elite INGYENES

2. AZ ESEMÉNY ADATAI ÉS RÉSZVÉTEL

 1. Az esemény részletes adatait egy (1) hónappal az Esemény előtt tesszük közzé a VIP Klub Live honlapon, az alábbi linken: www.pokerstars.hu/vip/live. Annak a felhasználónak, aki szeretne részt venni az Eseményen, le kell foglalnia a helyét egy, az Eseményre szóló jegy VIP Áruházban való megvásárlásával. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik, és a PokerStars nem vállalja a helyek fenntartását vagy annak szavatolását, hogy a foglalás időpontjában lesz a felhasználó számára megvásárolható jegy. Továbbá, ha valaki szeretné lemondani a jegyét a megvételt követően, nem kaphatja vissza a jegy árát, ha az Esemény kezdete előtt huszonnégy (24) órán belül mondja le a részvételt. A jegy megvásárlásakor felírjuk a játékos nevét a beléptetési listára.

 2. Yaz Esemény helyszínére való belépéshez a résztvevőknek be kell mutatniuk a PokerStars részére egy hivatalos személyazonosító dokumentumot (pl. útlevelet vagy fényképes jogosítványt). A hivatalos személyazonosító igazolványon lévő névnek egyeznie kell az Oldalon használt játékosszámlán megadott névvel. A felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy személyes adataik helyesek, és azokat cégünk, partnereink, ügynökeink és a számunkra szolgáltatást nyújtó egyéb cégek a Man-szigeten, valamint az Európai Gazdasági Közösségen kívüli joghatóság égisze alatt is kezelhetik. A résztvevők személyes adatait az alábbi célokra használhatjuk fel:

  1. a résztvevő azonosítása az Eseményre való megérkezéskor;
  2. a felhasználó számára élő eseményekről szóló tájékoztatás és hírek, valamint más, szolgáltatásainkkal vagy partnereink szolgáltatásaival kapcsolatos reklámanyagok küldése;
  3. szükség esetén díjak kifizetésével kapcsolatos információk; valamint
  4. belső adminisztrációs célból.
 3. A résztvevők ezennel elfogadják, hogy a PokerStars és/vagy annak partnerei a résztvevők személyes adatait kezelik és felhasználják a fentiekben bemutatott céllal, a PokerStars pedig betartja az Adatvédelmi szabályzat (www.pokerstars.hu/poker/room/privacy/) rendelkezéseit. A résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a PokerStars a személyes adataikat partnereivel megossza a fentieknek megfelelően. A PokerStars, valamint cégcsoportjának más tagjai alkalmanként rendezvényekről és hírekről szóló tájékoztatást küldhetnek, illetve tájékoztathatnak új szolgáltatásainkról és ügyfélszolgálati szolgáltatásokat biztosítanak a felhasználók számára. Amennyiben egy felhasználó nem szeretne hírlevelet kapni, leiratkozhat arról a szolgáltatásról a minden egyes hírlevél alján megtalálható utasítások követésével.

 4. A felhasználók belépése bármely Eseményre, illetve az azon való részvétel a PokerStars saját hatáskörébe tartozó döntésétől függ, és ennek értelmében bármikor megtilthatják vagy megakadályozhatják egy felhasználó belépését egy Eseményre, ha nyomós okuk van azt hinni, hogy a felhasználó: 

  1. megszegte, vagy megpróbálta megszegni a PokerStars vagy bármely partnere által a felhasználóval közölt, az eseménnyel kapcsolatos általános szerződési feltételek valamelyikét; és/vagyii.  
  2. zaklató, támadó, tiszteletlen vagy erőszakos viselkedést mutatott vagy hamis vagy félrevezető információkat adott a PokerStarsnak. 
 5. Az Eseményre szóló belépő nem átruházható, nem szabad lemásolni és résztvevő csak a jelen Szerződésben engedélyezett módon használhatja fel. 

3. Testi épség és biztonság

 1. A résztvevőnek meg kell felelnie minden, a testi épség védelmére és a biztonságra vonatkozó irányelvnek és utasításnak, melyet a PokerStars vagy az Esemény lebonyolítója kiad az Eseményen való részvétellel kapcsolatosan, illetve amit a vonatkozó jogszabályok előírnak. A kapott utasítások végrehajtásának elmulasztása következtében a résztvevőt kiutasíthatják az Esemény helyszínéről és/vagy kitilthatják az Eseményről.

 2. A résztvevő köteles minden ésszerű lépést megtenni saját egészsége és testi épsége védelmében az Eseményen való részvétel és/vagy az Esemény részét képező bármilyen tevékenység során. Bármely olyan viselkedés, tevékenység vagy magatartás, amely a PokerStars vagy a helyszín megítélése szerint orvosi vagy biztonsági kockázatot hordoz (beleértve többek között bármilyen fenyegető viselkedést, legyen az fizikai vagy pszichikai), a helyszínről való kiutasítást és az Eseményen való további részvételtől való eltiltást von maga után.

 3. A résztvevő ezúton tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eseményen való részvétele és megjelenése a saját felelősségére történik. A Jelentkezők kötelesek tudatni a PokerStarsszal, ha egészségügyi vagy egyéb okból nem tudnak részt venni az Eseményen, amint tudomásukra jut ilyen ok. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy az Eseményen Promócióban való részvételre való jogosultságodat (kártérítés vagy kártalanítás nélkül) saját hatáskörében visszavonja, amennyiben úgy találja, hogy a önmagadat vagy másokat egészségi vagy biztonsági szempontból veszélyeztetne, illetve az Eseményt meghiúsíthatja, megzavarhatja vagy más módon hátrányosan befolyásolhatja. 

4. Felelősségkorlátozás

 1. Az Eseményen való részvételével a résztvevő vállalja a PokerStars, annak jogi képviselői, partnerei, leányvállalatai, ügynökségei, valamint azok vezetői és alkalmazottai teljes mértékű kártalanítását bármely költség, kár, kiadás vagy felelősségvállalás esetén (továbbiakban „Kárigény”), amit a résztvevő (vagy az őt képviselő harmadik fél) okoz, a résztvevő Eseményen való részvételéből ered, illetve a résztvevőnek esetlegesen odaítélt díjjal kapcsolatban merül fel. A PokerStars teljes mértékben kizár minden Kárigénnyel kapcsolatos felelősséget az Eseménnyel kapcsolatban, kivéve a díj részének számító költségek és kiadások kifizetését. A korlátozás nem foglalja magában a PokerStars részéről az olyan dolog iránti felelősséget, amely: (i) gondatlanságból eredő; (ii) a PokerStars vagy annak alkalmazottainak gondatlanságából eredően bekövetkező haláleset vagy személyi sérülés kapcsán felmerülő; (iii) visszaélésből vagy megtévesztő viselkedésből következő; vagy (iv) a törvényesen nem kizárható vagy korlátozható felelősségvállalás esetén.

 2. A 4.1 pont értelmében a PokerStars nem vállal a résztvevő felé semmilyen felelősséget, valamint kizárja a felelősséget mindennemű elmaradt haszonért, üzletért, szerződésért, bevételért vagy remélt megtakarításért, speciális és következményes kárért, akárhogyan is merüljön az fel.

 3. A PokerStars nem tehető felelőssé az Eseménnyel kapcsolatos kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha az rajta kívül álló okok miatt következik be, és annak ellenére, hogy a PokerStars törekedhet egy másik esemény megszervezésére vagy adott esetben másik jutalmat ajánlhat fel, az Eseményre szóló jegy megvásárlására költött FPP-k összegének visszatérítésén kívül nem tartozik semmilyen kártérítést fizetni a résztvevőknek. 

 4. A résztvevő vállalja a PokerStars, annak jogi képviselői, partnerei, alvállalkozói, ügynökségei és azok vezető tisztségviselői, igazgatói és alkalmazottainak teljes mértékű kártalanítását minden költséggel, követeléssel, veszteséggel, kártérítéssel, költséggel és felelősségre vonással kapcsolatban (ideértve többek között a jogi költségeket és a jó hírnév csorbulásából eredő veszteséget), mely a következők eredményeképpen merül fel:

  1. a résztvevő, vagy a képviseletében eljáró személy kötelezettségének megszegése, illetve a jelen szerzőségben vállalt szavatosság vagy tevékenység elmulasztása; vagy
  2. a PokerStars vagy a lebonyolító által adott bármilyen utasítás követésének elmulasztása vagy a felhasználó Eseményen való részvételével kapcsolatos bármilyen ok.
  3. minden költség, követelés és kötelezettség (többek között az ügyvédi díjak és bármilyen, tanácsadó felfogadása miatt keletkező költség), ami a résztvevő vagy a képviseletében eljáró személy szerződésszegéséből következik.

5. Mozgó- és állóképekkel kapcsolatos jogok

 1. A résztvevő visszavonhatatlanul felhatalmazza a PokerStarst és partnereit, valamint jóváhagyja és engedélyezi a PokerStars és partnerei számára, hogy korlátozás nélkül használják (többek között sokszorosítsák, szétosszák, nyilvánosan közzétegyék, nyilvánosan bemutassák és alapanyagként felhasználják) a résztvevő fényképét, képmását, kinézetét, képét, hangját, nevét, a róla készült mozgóképet és hangfelvételt, ahogy azt a PokerStars vagy partnere fényképezte, rögzítette vagy sugározta (a továbbiakban „Hozzájárulás”) világszerte, jogdíjtól mentesen és végérvényesen, tetszőleges, ismert, vagy ezután kifejlesztésre kerülő eszközök használatával tetszőleges médiában, bármilyen műsorban, amelyhez a résztvevő engedélyét adta, illetve bármely olyan műsorban, bármely más tartalomban, ami magában foglal többek között bármely audiovizuális felvételt az Eseményről, amit a PokerStars vagy a nevében eljáró harmadik fél rendezett meg.  Beleegyezel továbbá a PokerStars márkával kapcsolatos verseny, pókerversenyek vagy online pókeres weboldalak vonatkozásában promóciós vagy más marketinganyagok elkészítésébe és közzétételébe. Elfogadod a Hozzájárulásban foglaltak szerinti fényképezést, hang- és képrögzítést, sugárzást és/vagy élő közvetítést.

 2. Résztvevő a jelen engedélyek és biztosított jogosultságok következtében ezúton felmenti a PokerStarst, annak partnereit és jogosult megbízottait az adatvédelmi, személyiségi és nyilvánossághoz való jogokkal kapcsolatban felmerülő, valamint a résztvevő által a Hozzájárulással kapcsolatban birtokolt szerzői és szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos minden követelés, károkozás, felelősség, kiadás alól. A felmentés kötelező érvényű a résztvevőre, utódaira, megbízottaira és jogi képviselőire nézve is.

 3. A résztvevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a PokerStars válik minden jog, cím és jogosultsága kizárólagos tulajdonosává, ide értve többek között a Hozzájárulásban részletezett, valamint azon túli és azokból származó munkákkal kapcsolatos szerzői jogokat és más szellemi termékekhez fűződő jogokat. Amennyiben a Hozzájáruláson túli jogosultságok automatikusan nem illetnék meg a PokerStarst, a résztvevő ezúton ad át minden jogot, címet és jogosultságot a PokerStarsnak a Hozzájárulással kapcsolatban, és elfogadja, hogy minden iratot a PokerStars ésszerű kérésének megfelelően végrehajt az előzőek érvényesítése céljából.

 4. A filmezés és a televíziós műsorok igényei szerint a PokerStars a Hozzájárulásban foglaltakat jogosult saját hatáskörében szerkeszteni, lemásolni, kiegészíteni, lerövidíteni, megváltoztatni és lefordítani, és a Hozzájárulásban foglaltak tekintetében a résztvevő visszavonhatatlanul lemond annak hasznáról, és vállalja, hogy nem nyújt be jogi követelést a PokerStarsszal szemben semmiféle „morális jogokra” vagy bármely jogrendszer hasonló jogára való hivatkozással. A résztvevő elfogadja, hogy a PokerStars és partnerei nem kötelesek sugárzásra, bemutatásra és/vagy a jelen szerződésben foglalt bármely joguk gyakorlására.

 5. Résztvevő szavatolja a PokerStars számára, hogy (a) teljes mértékben jogosult a PokerStars és partnerei számára biztosított jogok és engedélyek átruházására, (b) A Hozzájárulásban foglaltak semmelyike nem sérti más személy szerzői vagy egyéb jogait, nem sért szerződést vagy titoktartási kötelezettséget, nem jelenti a bíróság megsértését, nem becsmérlő és nem hoz szégyent a PokerStarsra, sem a vele azonos tulajdonosi körre, műsorsugárzó cégre és/vagy a PokerStars márkára, valamint (c) A Hozzájárulásban a résztvevő által feltüntetett minden adat a résztvevő legjobb tudomása szerint valós, és amennyiben a Hozzájárulás valamilyen véleményt tartalmaz, azokat a résztvevő sajátjának tekinti és valóban komolyan gondolja.

 6. Továbbá a felhasználó bármely Eseményén való részvételével kapcsolatban az Egyesült Királyság Szerzői Jogvédelmi Törvénye (1958-1972), valamint a világ többi országának hasonló szabályozásai szerint tett lemondó nyilatkozata a PokerStarsra és/vagy annak társvállalatára ruházza a játékos Eseményen való szereplésének és a Hozzájárulásában foglaltaknak bármilyen médiában történő bemutatását, értve ezalatt egyebek mellett a filmszínházi bemutatás, televíziós közvetítés, internetes vagy videofelvétel formájában történő megjelenést.

 7. Az Eseményen való részvétellel a felhasználó tudomásul veszi, hogy a bármely Esemény során a róla készült fényképekre, filmfelvételekre és/vagy videókra, valamint más, a PokerStars, vagy megbízásából harmadik személy által készített felvételekre a PokerStars és/vagy a hozzá kapcsolódó cég világszerte szerzői jogot formál.

 8. A résztvevő szavatolja a PokerStars számára, hogy jogosult a fenti jogok átadására és hozzájárulását adja, valamint elfogadja, hogy teljesíti a PokerStars minden ésszerű kérését az Esemény során, amivel elősegíti az Esemény reklámozását, televíziós közvetítését és népszerűsítését.

6. Egyéb

 1. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos hatáskörében bármely Eseményt töröljön vagy azt megváltoztassa.

 2. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy az Eseményre való belépést bármely személytől megtagadja. Ha a felhasználót a PokerStars és/vagy a lebonyolító egy (1) Eseményről kizárja, akkor a PokerStars vagy az azonos cégcsoportba tartozó cégek által rendezett következő Eseményekről az illető ki lehet zárva vagy a részvételre való jogosultságát megvonhatják.

 3. Az Eseménnyel kapcsolatban esetlegesen kapott díj nem átruházható. A nyertesek felelősek a kiosztott nyereményekre vonatkozó minden adó, engedély, nyilvántartási és egyéb költség befizetéséért.

 4. Abban az esetben, ha garantált nyereményalap kerül meghatározásra, a garantált összeg nem érvényes az Esemény tekintetében akkor, ha az adott Eseményen a játékosok részvételi aránya a PokerStars és partnerei hatáskörén kívül eső esemény, cselekedet, mulasztás vagy baleset miatt jelentősen módosul, előre nem látható esemény formájában, beleérve többek között a tűz, áradás, földrengés, szélvihar vagy más természeti katasztrófa esetét, illetve a háború, háború előkészítése, terrortámadás, polgárháború, polgári engedetlenség vagy felkelés esetét, valamint a törvényi előírásoknak való önkéntes vagy kötelező megfelelést (beleértve bármilyen engedély vagy hozzájárulás hiányát, illetve a törvényben vagy annak értelmezésében bekövetkező bármilyen változást), tűz, robbanás vagy véletlen által okozott kárt és a szélsőséges időjárási körülményeket.

 5. A PokerStars fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi feltételeket bármikor megváltoztassa, ezért a felhasználók kötelesek elolvasni a legfrissebb változatot minden alkalommal egy adott Eseményen való részvétel előtt.

 6. A Szerződésre és annak értelmezésére a Man-sziget joga az irányadó. A Felek visszavonhatatlanul megegyeznek abban, hogy a jelen Szerződésből kifolyólag felmerülő mindennemű igény, jogvita vagy ellentét eldöntésére, és az ezekből eredő bármilyen eljárás lefolytatására a Man-szigeti bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és a Felek lemondanak minden olyan esetleg fennálló jogukról, amely alapján kifogásolhatnák az ezen bíróság előtti eljárás megindítását és/vagy lefolytatását, vagy amely alapján arra hivatkozhatnának, hogy nem megfelelő fórum előtt került az eljárás megindításra és/vagy lefolytatásra, illetve hogy ezen bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal. Jelen bekezdésben foglaltak nem korlátozzák a PokerStars azon jogát, hogy eljárást indítson a felhasználó ellen bármely más joghatóság bíróságán, sem a bármely más joghatóság szerint indított eljárás nem zárja ki további eljárások indítását akár egyidejűleg, akár egymást követően, mindaddig, amíg azt más joghatóság törvénye lehetővé teszi.

 7. Jelen szerződés a PokerStars és a felhasználó közötti megállapodást tartalmaz, és bármely korábbi, a jelen témában a PokerStars és a felhasználó között érvényben lévő szerződés helyébe lép. A felhasználó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározottakon kívül más, szóban vagy írásban a PokerStars által vállalt ígéretet vagy nyilatkozatot nem kapott. Felhasználó elfogadja, hogy a PokerStarsnak jogában áll a jelen Szerződésből eredő, rendelkezésére álló jogokat, engedélyeket és/vagy kötelezettségeket részben vagy egészben szabadon továbbadni bárkinek anélkül, hogy a felhasználót arról értesítené.

Ha bármilyen kérdésed van a PokerStars VIP Klub Live kapcsán, írj a mailto:vipclub@pokerstars.eu címre!

ÚJ JÁTÉKOS VAGY?
TÖLTSD LE AZ INGYENES PÓKERSZOFTVERT!

Csak töltsd le az ingyenes PokerStars szoftvert és kezdj el játszani! A szoftver letöltése egyszerű.

Play Now

A pókeres szoftver letöltésének menete